СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Опит за разбиране на един "странен" етнологически сюжет


Автори:
В. А. Деневски

Страници: 55-65

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


192 изтегляния от 18.1.2018 г.