СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Традиционен празничен календар в Западните покрайнини


Автори:
Екатерина Керемидарска

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


217 изтегляния от 18.1.2018 г.