СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2000 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 170 от 18.1.2018 г.)

Писмени извори за българското грънчарство през XV–XIX век
Валентин Плетньов
(изтегляния 346 от 18.1.2018 г.)

Търновските генерали
Горазд Чолаков
(изтегляния 508 от 18.1.2018 г.)

Varia: Раковски и жените
Десислава Андреева
(изтегляния 171 от 18.1.2018 г.)