СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2000 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 166 от 18.1.2018 г.)

Писмени извори за българското грънчарство през XV–XIX век
Валентин Плетньов
(изтегляния 342 от 18.1.2018 г.)

Търновските генерали
Горазд Чолаков
(изтегляния 497 от 18.1.2018 г.)

Varia: Раковски и жените
Десислава Андреева
(изтегляния 164 от 18.1.2018 г.)