СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2000 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 186 от 18.1.2018 г.)

Писмени извори за българското грънчарство през XV–XIX век
Валентин Плетньов
(изтегляния 379 от 18.1.2018 г.)

Търновските генерали
Горазд Чолаков
(изтегляния 553 от 18.1.2018 г.)

Varia: Раковски и жените
Десислава Андреева
(изтегляния 182 от 18.1.2018 г.)