СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2000 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 677 от 18.1.2018 г.)

Писмени извори за българското грънчарство през XV–XIX век
Валентин Плетньов

(изтегляния 1660 от 18.1.2018 г.)

Търновските генерали
Горазд Чолаков

(изтегляния 1728 от 18.1.2018 г.)

Varia: Раковски и жените
Десислава Андреева

(изтегляния 827 от 18.1.2018 г.)