СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2000 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 209 от 18.1.2018 г.)

Писмени извори за българското грънчарство през XV–XIX век
Валентин Плетньов
(изтегляния 445 от 18.1.2018 г.)

Търновските генерали
Горазд Чолаков
(изтегляния 630 от 18.1.2018 г.)

Varia: Раковски и жените
Десислава Андреева
(изтегляния 212 от 18.1.2018 г.)