СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2000 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 560 от 18.1.2018 г.)

Писмени извори за българското грънчарство през XV–XIX век
Валентин Плетньов

(изтегляния 1527 от 18.1.2018 г.)

Търновските генерали
Горазд Чолаков

(изтегляния 1577 от 18.1.2018 г.)

Varia: Раковски и жените
Десислава Андреева

(изтегляния 681 от 18.1.2018 г.)