СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Същност, система и принципи на управление на човешките ресурси


Автори:
Димитър Чиллев

Страници: 177-186

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


1659 изтегляния от 18.1.2018 г.