СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив: Българските земи през Средновековието (VII–XVIII век). Историко-археологически проучвания. Международна научна конференция в чест на 70-годишнината на професор Александър Кузев


Автори:
Момчил Младенов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 187-192

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


331 изтегляния от 18.1.2018 г.