СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Малцинствата в Северозападна България през очите на полицая (един документ от 1934 година)


Автори:
Весела Пелова

Страници: 5-20

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


310 изтегляния от 18.1.2018 г.