СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за хронологията на българо-византийските конфликти в периода 756–766 г.


Автори:
Стоян Михайлов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 21-36

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


279 изтегляния от 18.1.2018 г.