СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Връзките на населението в Еленско с Хилендарския манастир през Ранното Възраждане


Автори:
Христо Станев

Страници: 119-126

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


267 изтегляния от 18.1.2018 г.