Медии и комуникации на 21. век, 2017 / Том 1 / Брой 1

Статии

Политическият бранд: криза на бранд наративността
Стефан Серезлиев
(изтегляния 88 от 30.4.2018 г.)

Multicultural Communication in Serbian Public Space
Zoran Jevtovic Zoran Aracki
(изтегляния 46 от 30.4.2018 г.)

Съвременните политически комуникации: етика и професионализъм
Александър Христов
(изтегляния 51 от 30.4.2018 г.)

Езикът на предизборните реклами
Валентина Бонджолова
(изтегляния 51 от 30.4.2018 г.)

Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук
Евелина Христова
(изтегляния 85 от 30.4.2018 г.)

PR и мястото им в интегрираните комуникации
Мария Иванова
(изтегляния 62 от 30.4.2018 г.)