Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Репрезентативна, експесивна и апелативна функция в българския език


Автори:
Хелмут Вилхелм Шалер

Страници: 53-63
DOI: https://doi.org/10.54664/UMIS6192

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


544 изтегляния от 13.10.2020 г.