Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2016 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 262 от 13.10.2020 г.)

Приветствено слово от акад. проф. д.ф.н. Михаил Виденов
Михаил Виденов

(изтегляния 245 от 13.10.2020 г.)

Приветствено слово от проф. д-р Христина Станева
Христина Станева

(изтегляния 259 от 13.10.2020 г.)

Лингвистиката и здравият разум
Стефана Димитрова

(изтегляния 259 от 13.10.2020 г.)

Актуални задачи пред българските езиковеди
Михаил Виденов

(изтегляния 291 от 13.10.2020 г.)

Репрезентативна, експесивна и апелативна функция в българския език
Хелмут Вилхелм Шалер

(изтегляния 295 от 13.10.2020 г.)

Щафетни въпроси в спонтанната устна реч
Ивелина Савова

(изтегляния 262 от 13.10.2020 г.)

Говор и правоговор – какво мислят българите?
Стоян Буров Пенка Пехливанова

(изтегляния 296 от 13.10.2020 г.)

Домашните любимци и мъжколичните числителни
Хетил Ро Хауге

(изтегляния 259 от 16.10.2020 г.)

Възможните едносъставни изказвания в "облеклото" на двусъставни
Станислава Кирилова

(изтегляния 263 от 16.10.2020 г.)

Целта на изказването и поражденото на метафората
Вергиния Колева

(изтегляния 307 от 16.10.2020 г.)

За употребата на някои глаголи в разговорната реч
Теодора Рабовянова

(изтегляния 267 от 16.10.2020 г.)

Разговорни елементи в рекламния текст
Стоянка Мицева

(изтегляния 253 от 16.10.2020 г.)

Свръхякането - обществени нагласи, устни и писмени реализации
Красимира Алексова

(изтегляния 194 от 16.10.2020 г.)

Устната комуникация в болнична среда като обект на оценяване
Евдокия Скочева Веселина Няголова

(изтегляния 201 от 16.10.2020 г.)

Adult-child Communication in Roma Families
Христо Кючуков

(изтегляния 181 от 26.10.2020 г.)

Удвояването (утрояването) на подлога в речта на виенските българи
Ана Кочева-Лефеджиева

(изтегляния 161 от 11.5.2021 г.)

About the Authors

(изтегляния 161 от 11.5.2021 г.)