Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Щафетни въпроси в спонтанната устна реч


Автори:
Ивелина Савова Шумен, България

Страници: 64-78
DOI: https://doi.org/10.54664/RBTQ7294

Резюме:


The paper deals with the so called relay questions – interrogative sequences formed by occurring of more than one interrogative utterance in a close proximity. The study discusses the structure, semantics and function of those sequences in spontaneous daily speech. The use of the relay questions is motivated by the specific conditions of a communicative situation and the strategies for achieving communicative goals.


Ключови думи:


Изтегляне


449 изтегляния от 13.10.2020 г.