Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Прагматични маркери или „паразитни думи” в официалното общуване


Автори:
Йовка Тишева Софийски университет "Св. Климент Охридски", България

Страници: 79-96
DOI: https://doi.org/10.54664/LHOT1553

Резюме:


The main goal of this article is to analyze pragmatic markers used in spoken communication in official situations with a high degree of preparedness of the participants on the topic and social distance between them. These syntaxindependent words or phrases traditionally treated as fillers have several functions on the levels of discourse and communication.


Ключови думи:


Изтегляне


490 изтегляния от 13.10.2020 г.