Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Домашните любимци и мъжколичните числителни


Автори:
Хетил Ро Хауге Осло, Норвегия

Страници: 115-121
DOI: https://doi.org/10.54664/PPXN1819

Резюме:


Bulgarian has a set of numerals that according to normative grammars should be used with nouns denoting male persons. In recent informal writing there can be seen a tendency to use these also for male domestic pets. The article discusses the possible reasons for this development.


Ключови думи:


Изтегляне


373 изтегляния от 16.10.2020 г.