Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Възможните едносъставни изказвания в "облеклото" на двусъставни


Автори:
Станислава Кирилова Шумен, България

Страници: 122-132
DOI: https://doi.org/10.54664/FCLO1946

Резюме:


Specifities of some typical expressions of Bulgarian colloquial speech are analyzed in the presented study, where the stress is upon the presence of the personal pronoun, e. g. I, you, we as the subject, not semantically justified (as in the expression Generally I like chocolate).


Ключови думи:


Изтегляне


369 изтегляния от 16.10.2020 г.