Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Целта на изказването и поражденото на метафората


Автори:
Вергиния Колева Велико Търново, България

Страници: 141-149
DOI: https://doi.org/10.54664/GIHX8427

Резюме:


The paper focuses on the thesis that the goal of the utterance plays a catalytic role in the creation of metaphors in dialogic communication. The author’s intention to get a maximally clear description, clarification, argumentation and ‘transfer’ of the listener’s awareness in the cognitive and emotional field of the speaker leads to the generation of metaphors and metaphorical images approaching the addressee’s apprehension.


Ключови думи:


Изтегляне


498 изтегляния от 16.10.2020 г.