Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българско-полски речник на разговорната лексика - проблемът за еквивалентносността на фразеологизмите и поговорките


Автори:
Агата Мокжицка Люблин, Полска

Страници: 150-159
DOI: https://doi.org/10.54664/IQHP7104

Резюме:


Текстът Българо-полският речник на разговорната лексика – проб- лемът за еквивалентността на фразеологизмите и пословиците описва проблема за двуезичната еквивалентност на разделно оформените единици. Разработката показва следните проблеми: липса на точно съответствие, липса на стилистично съответствие, многозначност на един от еквивалентите, капани на еквивалентността, основани на семантичната прилика между компонентите на фразеологизмите.


Ключови думи:


Изтегляне


492 изтегляния от 16.10.2020 г.