Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За употребата на някои глаголи в разговорната реч


Автори:
Теодора Рабовянова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 172-185
DOI: https://doi.org/10.54664/TJFG4199

Резюме:


The article examines the „strange” verbs that begin a new life from mass media (zagadzha se, vakantsuvam) or from Internet chat rooms, weblogs, forums, informative and entertainment websites (chalgiziram, dietuvam, dzhogiram, isteryasam, kulinarstvam). We trace also the viewpoint of auditorium which uses them interpretation of meaning, motivation, origin, „for” or „against” foreign verbs.


Ключови думи:


Изтегляне


446 изтегляния от 16.10.2020 г.