Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изпреварващо словообразуване/ формообразуване в съвременния български език


Автори:
Ния Радева Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 186-192
DOI: https://doi.org/10.54664/JIAC9211

Резюме:


Attention is paid on the appearance of some non-personal verb forms (participle and nouns formed on the basis of verbs) prior the respective verb from which it is supposed to be derived. This phenomenon is characteristic for the media, advertisement and journalistic texts. It is also observed in scientific texts.


Ключови думи:


Изтегляне


375 изтегляния от 16.10.2020 г.