Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Колоквиализацията на медийния дискурс и манипулацията с количеството


Автори:
Силвия Коева Велико Търново, България

Страници: 204-226
DOI: https://doi.org/10.54664/MOAV7119

Резюме:


The paper binds the process of colloquialization of media discourse in Bulgaria with manipulation by Bulgarian popular mass media of its consumers. The examples illustrate how the expressive function of some colloquial lexical units – quantifiers – commit or facilitate manipulation with different meanings of quantity.


Ключови думи:


Изтегляне


537 изтегляния от 16.10.2020 г.