Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Специфика на устната комуникация в детското здравеопазване (медицински персонал - пациент (дете/родител)


Автори:
Виолета Тачева Варна, България
Катерина Пенева Варна, България

Страници: 271-286
DOI: https://doi.org/10.54664/APKR7157

Резюме:


The main problems and the barriers which considerably impede communication with a suffering child and worried relatives in hospitals are analyzed in the article. Suggestions for optimization of oral communication are made with the purpose of a quick, easy and efficient diagnostics and treatment of an ill child, as well as soothing and encouragement of relatives by means of communication.


Ключови думи:


Изтегляне


368 изтегляния от 16.10.2020 г.