Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Откриване на конференцията от ръководителя на Катедрата по съвременен български език проф. д.ф.н. Стоян Буров


Автори:
Стоян Буров Велико Търново, България

Страници: 8-12

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


457 изтегляния от 13.10.2020 г.