Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Общуването дете–възрастен в ромското семейство


Автори:
Христо Кючуков Берлин, Германия

Страници: 303-310
DOI: https://doi.org/10.54664/VNBZ6621

Резюме:


Статията дава информация за процеса на езиковата социализация на ромските деца в тяхното семейно обкръжение и за комуникацията между възрастен и дете с членовете на разширеното ромско семейство. В научната литература все още липсва информация за процеса на езиково развитие при ромските деца и за мястото на ромската култура и традиция в този процес. Настоящата статия е опит да се запълни тази празнота в съвремената психо- лингвистика.


Ключови думи:


Изтегляне


376 изтегляния от 26.10.2020 г.