Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езиковите нагласи на учещите и на завършилите образованието си към стилистично маркираната лексика


Автори:
Стефанка Фетваджиева-Абазова София, България

Страници: 311-329
DOI: https://doi.org/10.54664/ZBTJ3811

Резюме:


This study examines attitudes towards slang, vulgar language, and professional lexis. Participants (N = 663) evaluated the appropriateness of four texts in eight communicative situations as well as the speaker. Each text contained neutral lexis and expressions belonging to one of these lexical phenomena. Students disliked speakers who used slang and vulgar language more than adults did. The professional vocabulary has higher prestige among students and speakers were higher evaluated.


Ключови думи:


Изтегляне


299 изтегляния от 26.10.2020 г.