Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за езиковото развитие на децата билингви от гледна точка на когнитивния позход


Автори:
Вехбие Балиева Велико Търново, България

Страници: 330-341
DOI: https://doi.org/10.54664/FKHN2343

Резюме:


Doubling of the subject in Bulgarian language is found in all its manifestations: prose, poetry, stage speech and so on. The subject of consideration here, in particular, is the manifestation of doubling (tripling) in conversational speech of the Bulgarians, who live in Vienna, where repetitions (and accordingly relegation) parts of speech are among the most typical features.


Ключови думи:


Изтегляне


237 изтегляния от 26.10.2020 г.