Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Удвояването (утрояването) на подлога в речта на виенските българи


Автори:
Ана Кочева-Лефеджиева София, България

Страници: 342-346
DOI: https://doi.org/10.54664/AZFA5248

Резюме:


Doubling of the subject in Bulgarian language is found in all its manifestations: prose, poetry, stage speech and so on. The subject of consideration here, in particular, is the manifestation of doubling (tripling) in conversational speech of the Bulgarians, who live in Vienna, where repetitions (and accordingly relegation) parts of speech are among the most typical features.


Ключови думи:


Изтегляне


348 изтегляния от 11.5.2021 г.