Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приветствие от Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” проф. д.п.н. Пламен Легкоступ


Автори:
Пламен Легкоступ Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 13-14

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


427 изтегляния от 13.10.2020 г.