Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация в новинарските емисии на обществената българска национална телевизия и търговката "News 7"


Автори:
Мария Манева Бургас, България

Страници: 96-105
DOI: https://doi.org/10.54664/LKFO3187

Резюме:


Новинaрските емисии заемат централно място в програм- ната схема. Те определят облика и са знакови за телевизията. В предстоящия текст ще се анализират проблемите на устната комуникация в новинарските емисии, излъчени по Българска национална телевизия и телевизия „News 7”. Ще се изследват изявите на водещите по отношение на яснота на изговора, членоразделност, наличие/липса на диалектизми, интонационна произносителна култура и др. В ставнителен план ще се разгледа представянето на журналситите в обществения и търговския оператор по отношение на степента на профе- сионално изпълнение на вербалната им изява: темпоритъм, тон, логически, емоционални паузи и др.


Ключови думи:


Изтегляне


474 изтегляния от 13.10.2020 г.