Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2016 / Том 10 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 303 от 13.10.2020 г.)

Манипулация и емпатия
Антон Гецов

(изтегляния 380 от 13.10.2020 г.)

За обръщенията в официалната устна реч
Марина Джонова

(изтегляния 489 от 13.10.2020 г.)

Hypostases De La Langue De Bois Dans Le Discours Politique Actuel En Roumanie
Silvia Pitiriciu

(изтегляния 254 от 13.10.2020 г.)

Bgspeech и представянето на устната реч в българския национален корпус
Йовка Тишева Марина Джонова Хетил Ро Хауге

(изтегляния 345 от 13.10.2020 г.)

За авторите

(изтегляния 211 от 11.5.2021 г.)

About the Authors

(изтегляния 213 от 11.5.2021 г.)