Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои "нови" глаголи в неподготвената устна реч и тяхното функциониране и възприемане


Автори:
Мариета Цветкова Нов български университет, България

Страници: 106-114
DOI: https://doi.org/10.54664/CDZJ4059

Резюме:


This article reveals the trend to use in Bulgarian unprepared oral speech the so called „new“ verbs generated from nouns incl. adjectives and loan-words. It draws the purposes for their use in colloquial speech like: introduction of additional meaning components and elements of affection and estimation making the expression more condensed and dynamic and also enabling differentiated interpretation on behalf of interlocutors.


Ключови думи:


Изтегляне


540 изтегляния от 13.10.2020 г.