Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Полуобективните задачи към текстове за четене с разбиране - стимул за устната комуникация в обучението по български език като чужд


Автори:
Силвена Ставрева-Доростолска Варна, България

Страници: 136-149
DOI: https://doi.org/10.54664/PGHH6140

Резюме:


The subject of this study is one of the main types of tasks to the texts for reading comprehension, namely open-response questions to text. Placed in the context of the problems of oral communication, they are analyzed in terms of their character as an incentive for the oral production of foreigners studying Bulgarian language.


Ключови думи:


Изтегляне


616 изтегляния от 13.10.2020 г.