Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Устната комуникация като отражение на личностната (не)идентичност в съвременната мултикултурална среда


Автори:
Мими Михайлова Прага, Чехия

Страници: 150-156
DOI: https://doi.org/10.54664/QZIC9026

Резюме:


The article discusses communication as a manifestation of the individual, but also as a screen that reflects the world. It searches the reasons for the meaning-culture “strokes” that make it difficult/ distort communication. Focus of observations are: issues of identity in global and local aspect, phylogenetic and ontogenetic frames of the individual, the role of archetypes as heuristic stimulus.


Ключови думи:


Изтегляне


350 изтегляния от 13.10.2020 г.