Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фразеологизмите с компонент ухо/уши в българския и в японския език и тяхната еквивалентност като част от междуезиковото общуване


Автори:
Катя Маринова Велико Търново, България

Страници: 165-174
DOI: https://doi.org/10.54664/LULH8130

Резюме:


A large number of phraseological equivalents (having different degrees of equivalence) are observed in the idioms containing the component ear/ears in Bulgarian and Japanese. Their equivalence is conditioned by the existence of several common themathic groups. Knowledge of the equivalents and the common thematic groups contributes to accurate understanding and better communication.


Ключови думи:


Изтегляне


477 изтегляния от 13.10.2020 г.