Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Bgspeech и представянето на устната реч в българския национален корпус


Автори:
Йовка Тишева Софийски университет "Св. Климент Охридски", България
Марина Джонова София, България
Хетил Ро Хауге Осло, Норвегия

Страници: 175-186
DOI: https://doi.org/10.54664/YFSK9938

Резюме:


The article presents the new electronic resources of Bulgarian speech. The accent is on the Multimedia corpus and the advantages of its use for scholarly and research purposes. The possibilities for optimization of the corpus search through the normalization and inclusion of the Multimedia corpus transcriptions in the Bulgarian national corpus are also presented. That would give the users access to advanced search of the corpus.


Ключови думи:


Изтегляне


544 изтегляния от 13.10.2020 г.