Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Степени на евфемизация/ дисфемизация в медийната реч с оглед на политическата коректност


Автори:
Андреана Ефтимова СУ "Св. Климент Охридски", България

Страници: 24-41
DOI: https://doi.org/10.54664/GQFX1377

Резюме:


The paper puts a few questions on existing of neutral nominations, the role of context and mechanisms of creation and occurrence of political correct nominations. It examines semantic classifications of euphemisms/ dysphemisms according to different semantic categories in media speech.


Ключови думи:


Изтегляне


549 изтегляния от 13.10.2020 г.