Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езиковата игра в лозунгите на съвременния протестиращ българин


Автори:
Ния Пенева Rousse university, Bulgaria

Страници: 62-69
DOI: https://doi.org/10.54664/OZUQ2318

Резюме:


The present science paper represents some of the basic verbal forms of linguistic game used in slogans that are shown in civil protest demonstrations in Bulgaria. With the help of these basic verbal forms the linguistic game in slogans gets realized in a very interesting ways.


Ключови думи:


Изтегляне


478 изтегляния от 13.10.2020 г.