Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Активността на Дж. Калинеску в политическата журналистика след Втората световна война (Лингвистични и стилистични аспекти)


Автори:
Dragoş Vlad Topală Craiova, România

Страници: 70-76
DOI: https://doi.org/10.54664/FHEV5509

Резюме:


Целта на статията е да се изследва начинът, по който изящният стил на Дж. Калинеску се променя в комунистическата политическа журналистика, като се базираме на текстове, написани между 1945 и 1965 г. Подходът ни не е безпочвено обвинение или морална присъда. Вместо това се опитахме да идентифицираме лингвистичните и стилистичните стратегии за оцеляване, които употребява великият писател, когато използва „дървения език”.


Ключови думи:


Изтегляне


433 изтегляния от 13.10.2020 г.