Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Наблюдения върху словореда на някои по-слабо представени видове обстоятелствени пояснения в разговорната реч


Автори:
Станислава Теофилова Шуменски университет „Епис- коп Константин Преславски“, Шумен, България

Страници: 151-166
DOI: https://doi.org/10.54664/ZXDQ5582

Резюме:


The study focuses on word order particularities of adverbial modifiers of logical clarification, modal assessment, reason, purpose and requirement on two levels: from the perspective of the formal and of the information-loaded word order of Bulgarian colloquial speech. The linguistic data have been collected in an informal, everyday setting, where people with secondary or higher education were having a casual conversation with their friends and relatives.


Ключови думи:

adverbial modifiers, Bulgarian colloquial speech, formal word order, information structure

Изтегляне


494 изтегляния от 17.12.2021 г.