Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2021 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 478 от 17.12.2021 г.)

Езикова асиметрия
Стефана Димитрова
DOI: https://doi.org/10.54664/FPJE9171
(изтегляния 517 от 17.12.2021 г.)

Мултимодален подход за изследване на речта
Димитър Попов Велка Попова
DOI: https://doi.org/10.54664/GETS5857
(изтегляния 673 от 17.12.2021 г.)

BgSpeech – актуализиране на дизайна
Хетил Ро Хауге Йовка Тишева Марина Джонова
DOI: https://doi.org/10.54664/IYKF6431
(изтегляния 423 от 17.12.2021 г.)

„На сто процента“ разговорно
Мария Илиева
DOI: https://doi.org/10.54664/BFBT7776
(изтегляния 462 от 17.12.2021 г.)

Стерилната радиореч: нагласи на аудиторията
Андреана Ефтимова
DOI: https://doi.org/10.54664/RWQV5655
(изтегляния 392 от 17.12.2021 г.)

Symbol jako komunikat w ludowej baśni bułgarskiej
Agnieszka Miernik
DOI: https://doi.org/10.54664/BWZT3846
(изтегляния 417 от 17.12.2021 г.)

Разговорните съюзи та и па в тетралогията на Димитър Талев
Радослав Цонев Мирела Дурчова
DOI: https://doi.org/10.54664/IDYM3808
(изтегляния 2598 от 17.12.2021 г.)

Информация за авторите

(изтегляния 398 от 18.12.2021 г.)