Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2021 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 195 от 17.12.2021 г.)

Езикова асиметрия
Стефана Димитрова

(изтегляния 182 от 17.12.2021 г.)

Мултимодален подход за изследване на речта
Димитър Попов Велка Попова

(изтегляния 224 от 17.12.2021 г.)

BgSpeech – актуализиране на дизайна
Хетил Ро Хауге Йовка Тишева Марина Джонова

(изтегляния 157 от 17.12.2021 г.)

За един тип (не)съгласуване в разговорната реч
Верка Сашева

(изтегляния 177 от 17.12.2021 г.)

„На сто процента“ разговорно
Мария Илиева

(изтегляния 153 от 17.12.2021 г.)

Обръщенията към свекър/свекърва, тъст/тъща днес
Ния Радева

(изтегляния 212 от 17.12.2021 г.)

Współczesna polska młodomowa – kierunki rozwoju semantycznego
Anna Wileczek

(изтегляния 148 от 17.12.2021 г.)

Стерилната радиореч: нагласи на аудиторията
Андреана Ефтимова

(изтегляния 138 от 17.12.2021 г.)

Symbol jako komunikat w ludowej baśni bułgarskiej
Agnieszka Miernik

(изтегляния 155 от 17.12.2021 г.)

Разговорните съюзи та и па в тетралогията на Димитър Талев
Радослав Цонев Мирела Дурчова

(изтегляния 773 от 17.12.2021 г.)

За непреводимото в междукултурния контакт
Ценка Иванова

(изтегляния 119 от 18.12.2021 г.)

„Коронавирусните“ иновации в речта на украинците и българите
Олга Сорока Наталия Хороз

(изтегляния 139 от 18.12.2021 г.)

Информация за авторите

(изтегляния 129 от 18.12.2021 г.)