Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Оценъчността на фразеологизмите в медийния текст (върху материал от рубрики за политика в български и словашки онлайн медии)


Автори:
Станимира Колева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България

Страници: 187-200
DOI: https://doi.org/10.54664/EMYJ6104

Резюме:


The article deals with the evaluative aspect of phraseological units used in informative political texts in online media. The focus is on the evaluative attitude (rational assessment respectively) and the emotive attitude (emotive assessment respectively) as composite elements of the evaluation of these units through which expressiveness is achieved. A way is sought to convey expression through phraseology in a certain context.


Ключови думи:

phraseological units, media texts, evaluation, expression

Изтегляне


502 изтегляния от 17.12.2021 г.