Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 1994 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 154 от 25.6.2021 г.)

За лингвистичния статут на българското просторечие
Тодор Бояджиев

(изтегляния 416 от 25.6.2021 г.)

За една фонетична особеност на книжовно-разговорната реч (Рефликс на ь гласна)
Анелия Петкова Рашка Йосифова

(изтегляния 252 от 25.6.2021 г.)

Реквием за бройната форма на съществителните имена от мъжки род
Пенка Радева Иван Харалампиев

(изтегляния 164 от 25.6.2021 г.)

Двупредложни конструкции в разговорната реч
Искра Ангелова

(изтегляния 212 от 25.6.2021 г.)

За един случай на елипса в синтаксиса на разговорната реч
Мариана Георгиева

(изтегляния 177 от 25.6.2021 г.)

Ситуация и смисъл
Диана Милиева

(изтегляния 183 от 25.6.2021 г.)

За отношението книжовно-разговорна реч и научен стил
Христина Станева

(изтегляния 196 от 25.6.2021 г.)

Българската публицистика и разговорната реч
Стойна Пороманска

(изтегляния 140 от 25.6.2021 г.)

Разговорност и разговорни комуникативни похвати в съвременния печат
Антония Замбова-Петрова

(изтегляния 162 от 25.6.2021 г.)

Черти от маниеризъм в речта на интелигенцията
Петър Вълков

(изтегляния 146 от 25.6.2021 г.)