Проглас, 2017 / Том 26 / Брой 2

Статии

СЪДЪРЖАНИЕ: ЛИНГВИСТИКА И ИНТЕРНЕТ
(изтегляния 132 от 19.12.2017 г.)

Създаване на софтуер за обучение по специализиран превод
Ренета Килева-Стаменова
(изтегляния 107 от 19.12.2017 г.)

Отново за езика в интернет
Мария Грозева
(изтегляния 104 от 19.12.2017 г.)

За видовете интернет форуми по съдържание
Русин Коцев
(изтегляния 109 от 19.12.2017 г.)

Първи принос в българския генеративен синтаксис: Хилмар Валтер
Цветомира Венкова
(изтегляния 90 от 19.12.2017 г.)

Интернет комуникацията – лингвистични аспекти
Гергана Падарева-Илиева
(изтегляния 115 от 19.12.2017 г.)

Възраждане на една традиция
Петя Карамфилова
(изтегляния 86 от 19.12.2017 г.)

Ново изследване върху езиковата интерференция
Владислав Маринов
(изтегляния 98 от 19.12.2017 г.)

Един уникален етимологичен речник
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 128 от 19.12.2017 г.)

За много години, проф. Пенка Радева!
(изтегляния 121 от 19.12.2017 г.)

Полският българист Войчех Галонзка
(изтегляния 88 от 19.12.2017 г.)

ХРОНИКА
(изтегляния 102 от 19.12.2017 г.)

ХРОНИКА
(изтегляния 104 от 19.12.2017 г.)

АВТОРИТЕ В БРОЯ
(изтегляния 105 от 19.12.2017 г.)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
(изтегляния 99 от 19.12.2017 г.)