Редакционна колегия

сп. „ПРОГЛАС“

 

Главен редактор:

Николина БУРНЕВА (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

 

Заместник главен редактор:                          

Владислав МАРИНОВ (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

 

Членове:

Матяш БИРК (проф. д-р в Университета на Марибор)         

Диана БЛАГОЕВА (проф. д-р в Българската академия на науките – София)

Хилмар ВАЛТЕР, dr.h.c. (акад. проф. д-р в „Алма матер липсиензиз“ – Лайпциг)

Алекс ДРЕЙС-ФРАНСИС (доц. д-р в Университета на Амстердам)

Петер ЖЕНЮХ (проф. д.ф.н. в Словашката академия на науките – Братислава)

Александър ШУРБАНОВ (проф. д.ф.н. в СУ „Св. Климент Охридски“ – София)

Светла КОЕВА (проф. д-р в Българската академия на науките – София) 

Даниела КОНСТАНТИНОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Анегрет МИДЕКЕ (доц. д-р в университет „Георг Аугуст“ – Гьотинген)

Елена НАЛБАНТОВА (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Константинос НИХОРИТИС (доц. д.ф.н. в Македонския университет, Солун)

Илиана ПАВЛОВА (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Джон УОМСЛИ (проф. д-р в Университета на Бийлефелд)

Франсиско Хавиер ХУЕС ГАЛВЕС (проф. д-р в Мадридския университет "Комплутенсе")

 

 

Научен секретар:

Полина ЦОНЧЕВА (гл. ас. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Редактор за английски език:

Павел ПЕТКОВ (гл. ас. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

 

Адрес на редколегията:

проф. д-р Николина Бурнева, тел.: 00359 887 350 666, каб. 545 (Ректорат)

Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

proglasvtu@abv.bg

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

(тел. 062 618 295)