СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Главен редактор:

Живка КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА (проф. дфн във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – историческа лингвистика, психолингвистика; https://orcid.org/0000-0002-6261-1152; е-mail: zhivka.zlateva@ts.uni-vt.bg

 

Заместник главен редактор:

Камен ДИМИТРОВ (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – старобългарски език, история на българския език; https://orcid.org/0000-0001-6121-5513; е-mail: k.dimitrov@ts.uni-vt.bg

 

Членове:

Алекс ДРЕЙС-ФРАНСИС (доц. д-р в Университета на Амстердам, Кралство Нидерландия) – литературна и културна история на съвременна Европа; https://orcid.org/0000-0002-7040-4938; е-mail: A.J.Drace-Francis@uva.nl

Александър ШУРБАНОВ (проф. дфн в СУ „Св. Климент Охридски“, Република България) – англоезична литература; е-mail: a.shurbanov@gmail.com 

Анастасия ПЕТРОВА (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – етнолингвистика, балканистика; https://orcid.org/0000-0001-9571-3609; е-mail: anastasia.petrova@ts.uni-vt.bg

Анегрет МИДЕКЕ (доц. д-р в университет „Георг Аугуст“, Федерална република Германия) – интеркултурна комуникация, преподаване на немски като чужд език; е-mail: annegret.middeke@phil.uni-goettingen.de

Антония ВЕЛКОВА-ГАЙДЖАРДЖИЕВА (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – българска литератураhttps://orcid.org/0000-0001-9856-5453е-mail: a.gaydarjieva@ts.uni-vt.bg

Верка САШЕВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – съвременен български език; е-mail: verka.ivanova@ts.uni-vt.bg

Даниела КОНСТАНТИНОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – славянско езикознание, лингвокултурология; https://orcid.org/0000-0002-0352-9159; е-mail: d.konstantinova@ts.uni-vt.bg

Диана БЛАГОЕВА (проф. д-р в Българската академия на науките, Република България) – съвременен български език, съпоставително езикознание, корпусна лингвистика; https://orcid.org/0000-0002-2616-2652; е-mail: d.blagoeva@ibl.bas.bg

Ирина СЕДАКОВА (проф. дфн в Руската академия на науките, Руска федерация) – етнолингвистика, балканистика; https://orcid.org/0000-0002-9252-5407; е-mail: irina.a.sedakova@gmail.com

Клара АДЯГАШИ (проф. д-р в Дебреценския университет, Република Унгария) – тюркология, историческа лингвистика, ареална лингвистикаhttps://orcid.org/0000-0002-6449-5618; е-mail: agyagasi.klaraarts.unideb.hu

Константинос НИХОРИТИС (проф. дфн в Македонския университет, Република Гърция) – славистични изследвания; е-mail: knichoritis@uom.gr

Марк Л. ГРИНБЕРГ (проф. д-р в Университета в Канзас, САЩ) – славистика, историческа лингвистика, социолингвистика; https://orcid.org/0000-0001-8419-8779; е-mail: mlg@ku.edu

Матяш БИРК (проф. д-р в Университета на Марибор, Република Словения) – немска литература; е-mail: matjaz.birk@um.si

Петер ЖЕНЮХ (проф. дфн в Словашката академия на науките, Република Словакия) – славистична медиевистика; е-mail: peter.zenuch@savba.sk 

Питър Б. ГОЛДЪН (професор, д.н., Университет Рутгерс, САЩ) – близкоизточни изследвания, тюркология; https://orcid.org/0000-0003-4765-9390; е-mail: pgolden@rutgers.edu

Ралица ИВАНОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – немскоезична литература; е-mail: r.ivanova@ts.uni-vt.bg

Светла КОЕВА (проф. д-р в Българската академия на науките, Република България) – компютърна лингвистика и обработка на естествения език; https://orcid.org/0000-0001-5947-8736; е-mail: svetla@dcl.bas.bg

Франсиско Хавиер ХУЕС ГАЛВЕС (проф. д-р в Мадридския университет „Комплутенсе“, Кралство Испания) – иберо-славянски изследвания е-mail: fjjuezga@filol.ucm.es

Хилмар ВАЛТЕР (д-р хон. кауза, акад. проф. д-р в „Алма матер липсиензиз“ – Лайпциг, Федерална република Германия) – славистика, съпоставително езикознание, теория и практика на превода е-mail: hdd.leipzig@arcor.de

 

Редактор за английски език:

Павел ПЕТКОВ (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република Българияhttps://orcid.org/0000-0002-3510-1763, е-mailp.s.petkov@ts.uni-vt.bg 

 

 

 

Адрес на редколегията:

проф. дфн Живка Колева-Златева, тел.: 00359 883 481186, каб. 545 (Ректорат)

Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

proglas@live.uni-vt.bg

 

 

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

(тел. 062 618 295)