Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Миналото на Велико Търново в светлината в топонимите в произведенията на Търновската книжовна школа и на съвременната топонимия


Автори:
Николай Ковачев Велико Търново, България

Страници: 211-224

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


383 изтегляния от 4.9.2020 г.