Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1974 / Том 1 / Брой 1

Статии

Школата на Евтимий Търновски в манастира "Св. Троица"
Пеньо Русев

(изтегляния 465 от 3.9.2020 г.)

Нови черти на похвалнто слово през XIV-XV в.
Донка Петканова

(изтегляния 379 от 4.9.2020 г.)

Паметниците на Търновската школа и Българското Възраждане
Надежда Драгова

(изтегляния 368 от 4.9.2020 г.)

Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г.
Васил Пандурски

(изтегляния 403 от 4.9.2020 г.)

Образът на светеца в житията на Евтимий Търновски
Мария Сярова

(изтегляния 473 от 4.9.2020 г.)

За Търновската живописна школа
Мара Цончева

(изтегляния 326 от 4.9.2020 г.)

Манастирът "Св. Троица" през епохата на робството
Васил Захариев

(изтегляния 405 от 4.9.2020 г.)

О месту Григориja Цамблака у српскоj кньжевности
Радмила Маринкович

(изтегляния 352 от 4.9.2020 г.)

Образът на Киприан в Похвалното слово за него от Григорий Цамблак
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 424 от 4.9.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 308 от 4.9.2020 г.)