Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновската книжовна школа и развитието на химничната поезия в старата българска литература


Автори:
Стефан Кожухаров София, България

Страници: 277-310

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне