Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За традициите и новаторството в боянската живопис


Автори:
Светлин Босилков

Страници: 355-372

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне