Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за отражението на исихазма върху изкуството


Автори:
Елка Бакалова

Страници: 373-390

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне