Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои особености на илюстрациите в Томичовия псалтир от XIV в.


Автори:
Страници: 405-428

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне