Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Един стенописен цикъл от Житието на Иван Рилски от XIV в.


Автори:
Любен Прашков София, България

Страници: 429-442

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне